”En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden”

Ordspråksboken 17:17