”En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden”

Ordspråksboken 17:17

Integritetspolicy

För Stiftelsen Filippus är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd och med denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Ansvar för personuppgifter

Stiftelsen Filippus säkerställer som personuppgiftsansvarig att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. I fall där tredje part hanterar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras deras behandling av biträdesavtal där vi anger reglerna för behandling.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter vi behandlar och samlar in om dig i egenskap av medlem eller som besökare på webbplats kan vara:

  • Namn
  • Kontaktinformation – adress, telefonnummer och e-post
  • IP-adress och information om din användning av vår webbplats
  • Bilder och video på sociala medier

Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänster och service du efterfrågar från oss eller redan använder hos oss. Vid din kontakt med oss via personliga möten, telefon eller mail samlas information in och lagras i våra system. Även när du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Vi kan dessutom samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar och kreditprövning inför kontraktsskrivning.

Vi behandlar inga personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra bort och radera, eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Skydd av personuppgifter

Stiftelsen Filippus har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger Stiftelsen Filippus delas inom föreningen och kan delas till tredje part, men det sker endast i syfte att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Filippus.

Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade.

Vid frågor om Filippus hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Stiftelsen Filippus, c/o Bertil Sjöström, Fabriksgatan 23C, 891 33 Örnsköldsvik, Sverige eller via epost, bertil@filippus.se.

Om du tror att Stiftelsen Filippus inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Cookie/kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar

Webbplatsen filippus.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för personuppgiftsbehandlingen, sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika områden.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss.

Stiftelsen Filippus
c/o Bertil Sjöström
Fabriksgatan 23C
891 33 Örnsköldsvik
bertil@filippus.se