”En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden”

Ordspråksboken 17:17

Våra fordon

Det har blivit många resor sedan grundandet, numera finns det; en buss, trailer med dragare samt en släpvagn i fordonsparken. De tillhör aktiebolaget Hjälptransporten i Örnsköldsvik AB och är ett av stiftelsen helägt bolag.

Har du ett fordon eller maskin att skänka?

Hjälptransporten i Örnsköldsvik AB är ett av Stiftelsen helägt bolag som hyr ut fordon för transporter. Bolaget äger idag en lastbil, en buss och en bilsläpvagn.

Vill du hyra något av våra fordon, kontakta:

Bertil Sjöström
bertil@filippus.se
070-537 91 54