Nyheter

2015-04-25
Fredagen den 24 april, strax efter 18, avreste ett antal konfermandungdomar från...
2015-03-25
Glöm inte bort årsmötet söndagen den 29 mars klockan 16:00 i våra lokaler i Ås....
2015-02-28
Fredagen den 6 mars startar Ukrainahjälpen sin 93:e resa till Ukraina....

Välkommen till Ukrainahjälpen Filippus

Ukrainahjälpen Filippus, eller Stiftelsen Filippus, är en ideell hjälp-organisation som bildades i september 1992 och har bedrivit hjälpverk-samhet i fd. Sovjetunionen sedan juni 1993. Organisationen vilar på en kristen värdegrund och stöds av organisationer, företag, fackföreningar, församlingar och privatpersoner. Det ekonomiska vilar helt på frivilliga, vilket betyder att inga statliga bidrag erhålls.

Under den snart 24 åren som gått sedan starten har Ukrainahjälpen kört mer
än 97 transporter i egen regi samt hyrt ut våra fordon till andra hjälporganisationer, för transporter till bl.a. Ryssland. I dagsläget utförs alla organisationens transporter av det helägda transportbolaget, Hjälptransporten i Örnsköldsvik AB. Bolaget förfogar förnärvarande över två fordon, en lastbil och en buss.

Vid transporterna finns det möjlighet med ett begränsat antal människor att åka med för att med egna ögon se hur hjälpen når fram. Ukrainahjälpen samarbetar i Ukraina med lokala organisationer och myndigheter för att hjälpen ska nå dit den gör mest nytta. För att säkerhetsställa detta har Filippus startat systerorganisationer i Ukraina. Dessa övervakar och rapporterar hur utdelningen fungerar.

Mer information om våra resor finns att läsa under menyn Information.

Med vänlig hälsning

För Ukrainahjälpen Filippus
Micael Jonsson, Ordförande

Ordförandes betraktelse 
Läs ordförandes betraktelse genom att klicka här >>