Följ pågående resor på kartan

Loppis och mottagning av kläder

Lutsk sommarhem/Betel

Hjälptransporten Filippus
- Där behoven är som störst!

Hjälptransporten Filippus, eller Stiftelsen Filippus, är en ideell hjälporganisation som bildades i september 1992 och har bedrivit hjälpverksamhet i fd. Sovjetunionen sedan juni 1993. Organisationen vilar på en kristen värdegrund och stöds av organisationer, företag, fackföreningar, församlingar och privatpersoner. Det ekonomiska vilar helt på frivilliga, vilket betyder att inga statliga bidrag erhålls.

Vi i Filippus Ukrainahjälpen tar tacksamt emot för att vidarebefordra till behövande eller sälja för att få medel till att bedriva vår hjälpverksamhet.

Kontakta då Jan-Olov Wiberg på 070-66 65 520 eller jan-olof.wiberg@telia.com

OBS! Meddela att det gäller Ukrainahjälpen Filippus vid kontakt

Senaste från Instagram