Charkiv

Första resan till Charkiv var hösten 2014 som blev ett möte med en mer ”rysk” värld. Staden och dess invånare är starkt präglade av den ryska annekteringen i närområdet. Människor har till viss del förlorat sin försörjning och möjligheten att röra sig fritt i sitt eget land. I själva staden Charkiv pågår livet på ytan till synes som i vilken stad som helst men närheten till Donetsk och Luhanskregionen påverkar framtidstron.

Ukrainahjälpen har möjlighet att bistå med kläder och skor till de som bor i konfliktområdet. Under en resa hösten 2016 fick resenärerna se kriget tillsammans med ukrainska befäl vid besök i posteringar vid annekterat område. Leveranser av förnödenheter sker kontinuerligt och förmedlas med hjälp av personer som bor i Charkiv.