Berdichev

Det var med den här staden allting började. Ungdomar från pingstförsamlingen i Överhörnäs ville besöka den ukrainska kören som varit i deras kyrka. De hyrde en buss och ca tjugo personer åkte på en resa som skulle förändra mångas liv, både här i Sverige och i Ukraina. Hjälparbetet började ta form och Filippus Ukrainahjälpen registrerades som en organisation i Sverige.

Från 1993 har det årligen gått minst en resa med Ukraina som mål. Det var församlingen i Berdichew som blev registrerad mottagare för hjälpsändningarna. De distribuerar till de som är mest behövande i området.  Vi kör fortfarande resor dit och många har blivit vänner för livet.