Styrelsen

Ukrainahjälpen är en stiftelse med 7 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

I styrelsen sitter följande personer,

Ordinarie:
Ordförande Micael Jonsson
Kassör, vice ordförande Bertil Sjöström
Sekreterare Åsa Sjölander
Vice sekreterare Peter Jonsson
Ledamot Wolfgang Weil
Ledamot Ann-Christin Hamberg
Ledamot Mats Bylund

Ersättare:
Anneli Andersson
Kent Wallin
Johnne Sturesson
David Eriksson
Per Andersson
Eva Bylund
Roland Adolfsson

Hedersmedlem:
Inger Persson

Revisorer:
Stig-Arne Nelsson
Torbjörn Jakobsson