Följ med på en resa

Avgifter vid resor till Ukraina, gällande fr.o.m. 20/3-2022

Avvikelser från nedanstående priser beslutas av styrelsen eller reseansvarige från fall till fall.

Nedanstående priser gäller för transporten till och från Ukraina. Kostnaden för övernattning i Ukraina ingår. Vid övernattning kommer Filippus ge en gåva på ca 10€ per person och natt till familjen där man bor.

Följande resenärer betalar 6 500 kronor:

  • Medlemmar som betalt sin medlemsavgift det senaste året
  • Studerande

Följande resenärer betalar 9 000 kronor:

  • Personer som ej är medlem i Filippus

Följande ingår i priset:

  • Transport till och från Ukraina. Passagerare hämtas upp någonstans under resvägen i Sverige och lämnas på samma ställe under återresan
  • Biljett på färja mellan Sverige och Polen
  • Delad hytt (2-4 bädds) på färjan
  • Gemensam frukost, lunch, middag i Polen och Ukraina under resan

Ytterligare gemensamma kostnader kan uppkomma under resan beroende på vad gruppen önskar göra. Exempelvis; matkassar att dela ut till fattiga familjer, sightseeing kostnader, bastu/bad, etc.