Hjälptransporten

Hjälptransporten i Örnsköldsvik AB är ett av Stiftelsen helägt bolag som hyr ut fordon för transporter. Bolaget äger idag en lastbil, en buss och en bilsläpvagn.

Vill du hyra något av våra fordon, kontakta:

Bertil Sjöström
E-post: bertil@filippus.se
Tel: 070-537 91 54